Vacatures

Leerkracht groep 3
Leerkracht groep 4


Leerkracht​​​​​​​

Leerkracht zijn op onze school houdt in dat je je hartelijk verbonden weet met de identiteit van de school en deze bewust in je werk uitdraagt. Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces is in je eigen groep. Je bent onderdeel van een team waarin iedereen zich verantwoordelijk weet voor de school als geheel en waarin je betrokken bent op de ander. Gezamenlijk geven we vorm aan een professionele cultuur, waarin iedereen bereid is om zich blijvend te ontwikkelen en door samenwerking met collega's gezamenlijke doelen weet te bereiken.​​​​​​​
Groep 3

De huidige leerkracht van groep 3 zal vanaf januari 2023 met zwangerschapsverlof gaan. Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacature. De groep bestaat uit 31 leerlingen. Omdat we groep 3 als een belangrijke spil zien in de basisschoolperiode, hebben we ervoor gekozen om een onderwijsassistent met een fulltime betrekking naast de leerkracht te plaatsen. De leerkracht is eindverantwoordelijk en stuurt de onderwijsassistente aan. Er zijn twee lokalen beschikbaar, waardoor er veel mogelijkheden ontstaan voor een effectieve samenwerking.

We werken met de methode Lijn 3 om het aanvankelijk lezen gestalte te geven. Verder is groep 3 een brug van de kleuterperiode naar groep 4. Met name in groep 3 is nog veel aandacht voor spelend leren en werken in hoeken.

De huidige leerkracht werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdagmorgen werkt een duo-collega in de groep. Onze voorkeur gaat uit naar een collega die van maandag t/m donderdag voor de groep kan werken. Deze tijdelijke aanstelling duurt tot de zomervakantie. Daarna is er wellicht ruimte in de formatie om blijvend actief te zijn in ons team.

Groep 4

De huidige leerkracht is wegens langdurige ziekte niet in staat om te werken in de groep. In groep 4 is sprake van een duo-baan. De collega met eindverantwoordelijkheid werkt op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen. De vacature is bij voorkeur voor woensdagmorgen en donderdag en kan per direct ingaan. De duur van de arbeidsovereenkomst hangt samen met de duur van het ziekteverlof van onze zieke collega.

Omdat in groep 4 veel aandacht is voor extra begeleiding bij lezen en rekenen, werkt de leerkracht op dinsdag en donderdag samen met een onderwijsassistente.

Belangstelling?


We nodigen je van harte uit om te solliciteren. Mail tot uiterlijk

vrijdag 23 september je brief met CV naardirectie@boazjachin.nl.
Voor aanvullende vragen over deze functie kun je terecht

bij de directeur, Geert de Ruiter. Hij is bereikbaar via de
mail directie@boaz-jachin.nl of telefonisch 06 42 51 12 95.
Op D.V. woensdagavond 28 september vinden gesprekken
plaats met respectievelijk directie/intern begeleider en een
afvaardiging van het bestuur.