Vacature

Leerkracht groep 6
> 0.625 FTELeerkracht op de Boaz Jachin

De Boaz-Jachinschool is een hervormde dorpsschool voor primair onderwijs en wil de kinderen kwalitatief goed en gedegen onderwijs bieden. We zijn een dorpsschool met een open houding voor ieder die zich verbonden weet met onze identiteit. We geven gestalte aan onze verbondenheid met de plaatselijke hervormde gemeente en hersteld hervormde gemeente.
Na een grondige restauratie werken we in een authentiek schoolgebouw met een nieuw aangelegd klimaatsysteem en een prachtig aangelegd schoolterrein.De school​​​​​​​

Onze missie in het kort samengevat is:

  • De hervormde basisschool Boaz Jachin wil een school zijn waar de identiteit lééft.
  • De hervormde basisschool Boaz Jachin wil een school zijn waar kinderen leren in gemeenschapsverband.
  • De hervormde basisschool Boaz Jachin wil zich onderscheiden in een Woordgerichte houding, waarin dieplezen, brongerichtheid en concentratie essentieel is.
  • De hervormde basisschool Boaz Jachin wil als dorpsschool nadrukkelijk in verbinding staan met de omgeving, waarin de dorpssamenleving als leeromgeving wordt beschouwd.

De functie

Leerkracht zijn op onze school houdt in dat je je hartelijk verbonden weet met de identiteit van de school en deze bewust in je werk uitdraagt. Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces is in je eigen groep. Je bent onderdeel van een team waarin iedereen zich verantwoordelijk weet voor de school als geheel en waarin je betrokken bent op de ander. Gezamenlijk geven we vorm aan een professionele cultuur, waarin iedereen bereid is om zich blijvend te ontwikkelen en door samenwerking met collega's gezamenlijke doelen weet te bereiken.

Belangstelling?


We nodigen je van harte uit om te solliciteren. Mail tot
uiterlijk vrijdag 21 april je brief met CV naar
directie@boaz-jachin.nl. Voor aanvullende vragen over
deze functie kun je terecht bij de directeur, Geert de Ruiter.
Hij is bereikbaar via de mail directie@boaz-jachin.nl
of telefonisch 06 42 51 12 95. Op D.V. dinsdagavond 25 april
vinden gesprekken plaats met respectievelijk

directie/intern begeleider en een afvaardiging van het
​​​​​​​bestuur.