Geschiedenis van de school

In 1946 oppert de hervormde predikant P. J. F. Lamens het plan om een christelijke school in het dorp te bouwen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want in de oorlog zijn veel gebouwen verwoest. Maar dominee Lamens kan de gedachte niet verkroppen dat er in Elspeet alleen openbaar onderwijs is. Daarom zet hij zich met hart en ziel in om een onderkomen te vinden. Zijn plan slaagt, en op 1 april 1946 is de hervormde basisschool een feit. Al na vijf jaar blijkt het gebouw niet meer te voldoen. Daarom wordt de gemeente gevraagd om een nieuw onderkomen. Dat is in 1954 klaar. Het is een bijzonder gebouw met lokalen op een verdieping. Sinds 2010 is het daarom een Rijksmonument, waarvan de recente renovatie goed aansluit op de bestaande situatie. De school neemt een belangrijke plaats in samenleving in. Door de jaren heen wordt er voor velen de basis gelegd voor hoe zij in de samenleving staan. Dat is nog steeds het streven van bestuur en personeel: kinderen toerusten om als christen te staan in een seculiere wereld.