Identiteit

Onze school is een dorpsschool, verbonden met twee kerkelijke gemeenten: de hervormde gemeente (PKN) en de hersteld hervormde gemeente (HHK) te Elspeet. Onze identiteit ligt vast in de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften die daar op zijn gebaseerd (de Drie Formulieren van Enigheid). Deze formele identiteit is onveranderlijk en krijgt gestalte in de geleefde identiteit. We beseffen dat we leven Coram Deo, voor Gods aangezicht. Dat betekent dat we eerbied hebben voor God en Zijn Woord. Het dorpsschoolkarakter kenmerkt zich vooral door een open toelatingsbeleid, waarin we een gastvrije houding tonen naar onze omgeving en iedereen welkom heten die zich verbonden weet met onze identiteit. Medewerkers zijn identificatiefiguren. Zij leven de identiteit voor. We zijn gericht op de ander en geven deze houding mee aan onze leerlingen. In leer en leven is een evenwichtige Bijbelse benadering zichtbaar. ‘Vergeving’ en ‘een nieuw begin’ zijn sleutelwoorden in onze omgang met elkaar.
Verbonden met twee

kerkelijke gemeenten​​​​​​​