Van harte welkom!

Wilt u uw kind
aanmelden?

Wilt u uw kind aanmelden bij de Boaz Jachinschool?


Bent u nog in afweging en wilt u graag meer informatie over de school? U kunt een mail sturen naar directie@boaz-jachin.nl We nemen graag voor u de tijd om ons verhaal met u te delen. Wilt u uw kind meteen aanmelden? Lees de aanmeldingsprocedure hieronder op deze pagina.


Wij hechten veel waarde aan

een goede leerlingenzorg


Wanneer aanmelden?

We zien graag dat u ruim van te voren uw kind aanmeldt.  Het liefst al rond de derde verjaardag van uw kind. Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk inzicht in de te verwachten leerlingaantallen, zodat we tijdig de formatie kunnen samenstellen. Als uw kind voor de zomervakantie vier jaar wordt, kan het al aangemeld worden voor het volgende cursusjaar. Deze aanmelding hebben we graag uiterlijk de tweede week van januari binnen.


Digitaal
aanmeldformulier


U kunt een aanmeldformulier digitaal invullen via onderstaande knop. Na ondertekening kunt u het aanmeldformulier mailen naar onze administratie: administratie@boaz-jachin.nl. Het is ook mogelijk om een papieren versie per mail of telefoon aan te vragen bij de administratie van de school.
Telefoon: 0577 49 13 10 (alleen dinsdagmorgen t/m vrijdagmorgen). Vergeet u niet om uw adresgegevens door te geven,
zodat we u een envelop kunnen toesturen.

Aanmelding eerste kind

Bij de aanmelding van uw eerste kind, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter van het bestuur en de directeur. In dit gesprek zoeken we naar de verbinding tussen de identiteit van de school en uw persoonlijke waarden in de opvoeding. Ook overhandigen wij u daar een papieren versie van ons identiteitsformulier en een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de schoolvereniging. We zullen tijdens dit gesprek een toelichting geven over beide documenten. U kunt ze alvast bekijken.


Meer informatie over het instroombeleid kunt u vinden op de pagina praktische informatie.

Lid worden van de
schoolvereniging?


Tevens kunt u, als ouder, zich ook aanmelden als lid van de schoolvereniging.
De school is van de ouders. Uw betrokkenheid als lid van de schoolvereniging
is daarom van groot belang.