Van harte welkom!

Wilt u uw kind
aanmelden?

Wilt u uw kind aanmelden bij de Boaz Jachinschool?


Bent u nog in afweging en wilt u graag meer informatie over de school? U kunt een mail sturen naar directie@boaz-jachin.nl We nemen graag voor u de tijd om ons verhaal met u te delen. Wilt u uw kind meteen aanmelden? Lees de aanmeldingsprocedure hieronder op deze pagina.


Wij hechten veel waarde aan

een goede leerlingenzorg


Wanneer aanmelden?

We zien graag dat u ruim van te voren uw kind aanmeldt.  Het liefst al rond de derde verjaardag van uw kind. Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk inzicht in de te verwachten leerlingaantallen, zodat we tijdig de formatie kunnen samenstellen. Als uw kind voor de zomervakantie vier jaar wordt, kan het al aangemeld worden voor het volgende cursusjaar. Deze aanmelding hebben we graag uiterlijk de tweede week van januari binnen.

Aanmeldings-formulier

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij de administratie van school. Telefoon: 0577- 491310 (alleen ’s morgens) of  mail: administratie@boaz-jachin.nl  Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u daarna.

Overige formulieren

Bij dit aanmeldingsformulier vindt u ook:

  • De identiteitsverklaring
  • Een formulier voor aanvraag lidmaatschap bij de schoolvereniging.

Wij vragen u om kennis te nemen van bijgevoegde identiteitsverklaring en de onderschrijving ervan te bevestigen met een handtekening van beide ouders.

Meer informatie over het instroombeleid kunt u vinden op de pagina praktische informatie.

Lid worden van de
schoolvereniging?


Tevens kunt u, als ouder, zich ook aanmelden als lid van de schoolvereniging.
De school is van de ouders. Uw betrokkenheid als lid van de schoolvereniging
is daarom van groot belang.