Leerlingenzorg

Pestprotocol

Het pestprotocol van de Boaz-Jachinschool heeft de bedoeling om betrokkenen duidelijkheid en structuur te geven over hoe er gehandeld moet worden om pesten te voorkomen en ook als er gepest wordt. Wij willen vooral uitgaan van een preventieve aanpak van pesten. “Voorkomen is beter dan genezen”. Het pestprotocol is gebaseerd op recente literatuur en wetenschappelijk onderzoek over pesten. In de literatuuropgave zijn deze bronnen opgenomen.

Passend onderwijs

Onze school hecht veel waarde aan een goede leerlingenzorg.
In de eerste plaats is leerlingenzorg een thema dat om maatwerk vraagt. Als uw kind een bijzondere zorgbehoefte heeft, doet de school er alles aan om met u persoonlijk in gesprek te gaan en in kaart te brengen wat uw kind nodig heeft.
In het schoolondersteuningsprofiel staan de mogelijkheden van en grenzen aan de (extra) ondersteuning die de school kan bieden geformuleerd.


Wij hechten veel waarde aan

een goede leerlingenzorg