De schoolvereniging


De Boaz-Jachinschool gaat uit van de Hervormde Schoolvereniging op Gereformeerde Grondslag. Deze vereniging werd in 1978 opgericht om hervormd basisonderwijs in Elspeet mogelijk te maken. Elke ouder met een kind op de Boaz-Jachinschool kan lid worden van de vereniging en daarmee een bijdrage leveren aan de school. Om lid van de schoolvereniging te worden, moet worden voldaan aan de voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de statuten. De schoolvereniging ‘levert’ de bestuursleden en toezichthouders voor de school. Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat daarnaast uit twee leden die beide kerkenraden vertegenwoordigen van de kerken die aan de school zijn verbonden.
Wilt u lid worden? Dan kunt u zich aanmelden via de school of door een e-mail te sturen naar bestuur@boaz-jachin.nl.