Van harte welkom bij de

Boaz-Jachinschool

in Elspeet

Hervormde basisschool
in verbinding met de omgeving


Het dorpsschoolkarakter kenmerkt zich vooral door een open toelatingsbeleid, waarin we een gastvrije houding tonen naar onze omgeving en iedereen welkom heten die zich verbonden weet met onze identiteit.

Werken op onze school?

Pedagogisch klimaat

Onze school vindt een goed pedagogisch klimaat de basis voor goed onderwijs. De leerkracht biedt daarom een veilige sfeer, waarin respect en waardering voor elkaar belangrijk zijn.

Ga snel naar​​​​​

Wij zijn Boaz Jachin

School met

kwalitatief

hoogstaand

onderwijs