Zorgaanbod

Intensivering zorg buiten de groep
De leerkracht signaleert dat reguliere zorg niet genoeg oplevert. Er volgt een individuele leerlingbespreking met de IB’er, waarbij het samenwerkingsverband Berséba wordt betrokken.
Mogelijke interventies:
- Observatie door IBer
- Orthopedagoog vanuit Berséba denkt mee
- LOB
- AB arrangement vanuit Berséba
- Externe zorg
- Ontwikkelingsperspectief ‘Eigen leerweg’