IB-er


De IB-er coördineert de leerlingenzorg op school. (meer…)
Dit gaat om zowel zorg op sociaal-emotioneel gebied als didactisch gebied (leerstof). De IB-er heeft gesprekken met de leerkrachten over leerlingen waar zorgen over zijn en samen wordt gekeken welke hulp er geboden moet worden binnen of buiten de groep. Denk aan remedial teaching/ instructie in een kleine groep of individuele begeleiding. Ouders worden er altijd bij betrokken als de reguliere ondersteuning in de groep niet meer voldoende is. Dit gebeurt tijdens de ‘zorggesprekken’ waarbij ouders, leerkracht en IB-er aanwezig zijn en die twee keer per jaar worden gehouden of indien nodig op tussenliggende momenten.